dobramuzyczka.pl

Inter Midi s.c.

UWAGA! Zmiana konta bankowego!

ING 58 1050 1201 1000 0024 2431 6699

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO dobramuzyczka.pl

Niniejszy REGULAMIN zawiera zasady działania serwisu internetowego dobramuzyczka.pl, który jest własnością INTER-MIDI s.c. (dane teleadresowe znajdują się w Menu KONTAKT) Na ten serwis składają się trzy główne funkcjonalności - usługi:

 1. sklep internetowy,
 2. samoobsługa,
 3. zakup poprzez sms,
OFERTA SERWISU.

Poprzez Serwis dobramuzyczka.pl spółka cywilna INTER-MIDI oferuje własne produkty wytwarzane na legalnym instrumentarium muzyczno-komputerowym. Próbki, czyli ok. 45-sek. demo każdego utworu w formacie midi oraz mp3 są prezentowane na stronach Serwisu zgodnie z umową i licencją ZAiKS-u. Są to podkłady muzyczne bez głosu wokalisty (tzw. karaoke - pusta orkiestra) w formacie midi (SMF0), mp3 (192-260 kbps Best Quality) oraz audio (wav) do popularnych piosenek polskich i zagranicznych, generalnie w tonacjach takich samych, jak w nagraniach oryginalnych spotykanych w handlu. Podkłady audio/mp3 są nagrywane standardowo bez linii melodycznej. W ofercie znajdują się również podkłady do muzyki tzw "niszowej" produkowane głównie na zlecenie zamawiających. Nazwy wykonawców i tytuły utworów widoczne w ofercie Serwisu należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych, by użytkownik łatwiej mógł się zorientować w charakterystyce podkładu.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH przez INTER-MIDI s.c.

Serwis oprócz podkładów oferuje również usługi z nimi związane:

 • nagrywanie podkładów (wszystkich formatów) w żądanych przez użytkownika tonacjach różnych od oferowanych w serwisie oraz ewentualnie z linią melodyczną,
 • wydłużanie lub skracanie podkładów,
 • wpisywanie tekstu do przysłanych przez użytkowników plików midi nie posiadających tekstu,
 • wykonanie podkładu do nagrania oryginalnego nie będącego w ofercie serwisu, lub reprezentującego nurt muzyki tzw. "niszowej",
 • wykonanie aranżu do kompozycji własnej, tzw "prymki",
 • wykonanie nagrania utworu z nut,
 • ewentualne inne usługi związane z profilem serwisu.

Ceny powyższych usług są podane w Menu CENNIK, lub negocjowane indywidualnie.

1.SKLEP INTERNETOWY.

a/ Zamówienie podkładów.

Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że akceptuje REGULAMIN oraz zawiera umowę z INTER-MIDI s.c., na podstawie której następuje realizacja zamówienia. Użytkownik świadomie przekazuje do Serwisu swoje dane osobowe wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodne z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przekazanie podstawowych danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Zamówienia są przyjmowane przez:

 • sklep internetowy (formularz - Menu SKLEP - całodobowo),
 • drogą e-mailową - całodobowo,
 • telefonicznie - w godz. 8-20 poniedziałek-piątek.

W zamówieniu należy precyzyjnie podać format zamawianych podkładów, sposób płatności oraz sposób przesyłki. Jeżeli jest potrzebna faktura, również dane do faktury łącznie z NIP-em.

b/Realizacja zamówień.

Zamówienia są realizowane:

 • wysyłka pocztowa, płatne przy odbiorze: niezwłocznie, zgodnie z treścią zamówienia i na podany adres. Zamawiający pokrywa koszty przesyłki zamówienia (17 zł).
 • przelew lub wpłata na konto: po wpłynięciu wpłaty na konto, lub (szybciej) po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia wpłaty w formie screenu, scanu, lub zdjęcia aparatem cyfrowym. Podkłady w formacie midi i pojedyncze w formacie mp3 (do 5 szt.) są wysyłane bezpośrednio na podany e-mail, natomiast podkłady mp3 w ilościach większych, niż 5 - pakowane WinZipem i wysyłane na serwer, skąd użytkownik - otrzymawszy linka - sam sobie pobiera zamawiane podkłady.
2. SAMOOBSŁUGA.

Jest to funkcja samodzielnego pobierania podkładów ze Sklepu internetowego przez Użytkownika. Użytkownik, uprzednio zarejestrowawszy się w tej funkcjonalności, otrzymuje możliwość samodzielnego pobierania ze Sklepu internetowego dowolnych podkładów. Funkcja ta jest aktywowana po wpłynięciu na konto INTER-MIDI s.c. odpowiedniej wpłaty według cennika Samoobsługi. Dokładny opis działania znajduje sie w Menu SAMOOBSŁUGA. Po wpłynięciu wpłaty/przelewu na konto INTER-MIDI s.c., Użytkownik może pobierać podkłady w dowolnych ilościach i dwóch formatach: midi oraz mp3 (bez linii melodycznej). Czas pobierania utworów jest nieograniczony, nie ma limitu - możliwość pobierania trwa aż do wyczerpania całej wpłaty. Jeżeli Użytkownik po wyczerpaniu wpłaty, zechce ponownie korzystać z Samoobsługi - wystarczy dokonać kolejnej wpłaty według cennika w Menu SAMOOBSŁUGA, a usługa będzie aktywowana niezwłocznie po wpłynięciu wpłaty na konto, lub (szybciej) po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia wpłaty w formie screenu, scanu, albo zdjęcia aparatem cyfrowym. Usługa jest czynna całodobowo bez przerw, z każdego miejsca na ziemi, gdy tylko jest łączność z siecią internetową. Można samodzielnie, w każdej chwili dnia i nocy, pobrać podkład, gdy jest już utworzone konto samoobsługowe. W każdej chwili również można sprawdzić stan konta, jakie podkłady były już kupione (historia pobrań), ponownie - bez ponoszenia kosztów - pobrać podkład już zakupiony, który gdzieś się zawieruszył, uległ zniszczeniu, lub zgubił. Stosujemy zasadę: podkład raz zakupiony, należy do klienta (wieczna gwarancja).

3. ZAKUP POPRZEZ SMS

Jest to najbardziej błyskawiczna możliwość zakupu podkładu w formacie midi lub mp3. Kierowana głównie do tych, którzy jednorazowo i już! natychmiast! na wczoraj! potrzebują zdobyć jeden, dwa podkłady będące w ofercie Serwisu. Usługa płatności poprzez sms jest obsługiwana przez CashBill S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowy opis usługi można przeczytaś w Menu KUP SMS-EM.

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji.

 • omyłkowo została przesłana inna treść, niż była zamawiana;
 • nośnik, na którym zostały zapisane podkłady (dyskietka, CD) został w czasie przesyłki uszkodzony i nie ma możliwośco odtworzyć niektórych, lub wszystkich podkładów;

W obydwu przypadkach - jeżeli jest taka możliwość - ponownie przesyłamy zamówione podkłady e-mailem. Gdy nie ma takiej możliwości przesyłamy ponownie na nośniku. Nie uwzględniamy reklamacji spowodowanej subiektywną oceną jakości podkładu. Jesteśmy świadomi, że w ocenie każdego nagrania bardzo dużą rolę odgrywa element subiektywnej oceny, oraz tzw. gust. Uważamy, iż zamieszczone w sklepie próbki (ok. 45 sek.) każdego utworu są wystarczającym materiałem do dokonania oceny podkładu, aby powziąć decyzję o jego zakupie lub rezygnacji z zakupu. Dlatego zachęcamy, by przed podjęciem decyzji o zakupie podkładu przesłuchać demo tegoż. Demo w formacie midi zalecamy odsłuchiwać na instrumencie klawiszowym po uprzednim zapisaniu go na dyskietce lub innym nośniku stosowanym w tym instrumencie.

UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INTER-MIDI s.c. nie odpowiada za:

 • zakłócenia w realizacji usług i zamówień spowodowane awariami sieci przesyłowej niezależnymi od nas (poza naszymi łączami)
 • niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej oraz dostawców przesyłek pocztowych.
OSTRZEŻENIE

Jakakolwiek sprzedaż, odsprzedaż, wymiana lub inna forma rozpowszechniania (np. w Internecie) naszych fonogramów jest PRAWNIE ZABRONIONA! Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa (w szczególności Prawa Autorskiego) i postanowień niniejszego REGULAMINU.

ZAKOŃCZENIE

INTER-MIDI s.c. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z przepisów prawa.
INTER-MIDI s.c. zastrzega sobie prawo do zmian w REGULAMINIE.
REGULAMIN oraz wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie Serwisu dobramuzyczka.pl
Wyłącznym źródłem zobowiązań INTER-MIDI s.c. jest niniejszy REGULAMIN.
Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla INTER-MIDI s.c.
Serwis dobramuzyczka.pl działa zgodnie z licencją ZAiKS.© 2010-2022 dobramuzyczka.pl
leszek@muzyczka.pl
tel - 606366452
Podkłady muzyczne dla wokalistów i pasjonatów.
Tytuły najnowsze i najpopularniejsze
Bądź na bieżąco z nowościami
Zapisz się na newsletter